Barn som har sina föräldrar i fängelse ska få hjälp att själva inte hamna i kriminalitet

Nu ska barn till interner på Kolmårdsanstalten få hjälp genom ett unikt projekt.
Det är föreningen Bryggan i Norrköping som fått pengar till att stödja barn som har föräldrar i fängelse så att barnen inte hamnar i missbruk och kriminalitet.

Föreningen Bryggan har till syfte att ge hjälp och stöd till barn och ungdomar vars föräldrar sitter i fängelse. Bryggan försöker skapa bättre mötesplatser för barn och deras pappor som sitter i fängelse. Barnen drabbas hårt när en förälder hamnar i fängelse. De mår dåligt ,skäms och ofta berättar de inte för sina vänner var deras pappor är säger Ingegerd Zetterholm Ankarstrand som är ordförande för Bryggan i Norrköping.
Föreningen vill genom olika nätverk och möten stärka barnens självförtroende eller att ge möjlighet till bättre relation mellan barnen och pappan som sitter inne.
Nu har föreningen fått drygt 4 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden till ett treårigt projekt.
I projektet kommer man bland annat att försöka förbättra barnens relation med deras pappor som sitter på Kolmårdsanstalten.
Samtidigt vill föreningen utbilda föräldrarna så att de blir bättre pappor.
Allt detta för att stärka familjebanden och ge barnen större självförtroende säger Ingegärd Zetterholm Ankarstrand.