Ingen utbyggnad av Ringhals

Miljödomstolen i Vänersborg sa på torsdagen överraskande nej till Ringhals verksamhet och ansökan om effekthöjning och utökad produktion.

Domstolen anser att verksamheten på flera punkter strider mot miljöbalken, men på Ringhals är man förvånad och bestört.

– Jag blev överraskad över att vi inte fick en slutlig dom i dag. Att Miljödomstolen har fört tre frågor till regeringen för ställningstagande innebär att processen för tillståndsprövningen blir längre för oss. Det är olyckligt, säger Ringhals vd Jan Edberg.

Varför är det olyckligt?

– Vi är beroende av att ha en miljödom för att kunna genomföra de effekthöjningar som vi planerar. Förlänger vi tillståndsprocessen så skjuter vi på effekthöjningen, säger han.

Tre saker bakom
I sin dom säger Miljödomstolen att det finns tre saker som gör att ansökan inte kan godkännas: miljöbalkens bestämmelser om ett hållbart och kretsloppsanpassat samhälle innebär att man inte kan tillåta att verksamheten ger upphov till ett avfall som kan skada människors hälsa och miljö. Avfallsfrågan är ännu inte löst.

Det andra är att en eventuell olycka med radioaktiva utsläpp kan ge långsiktiga skador i form fler cancerfall.

Det tredje är att elproduktionen kan ses som en misshushållning med naturresurser och energi eftersom 60 procent av energin går ut med det varma spillvattnet.

Regeringen får nu besluta
Det blir regeringen som nu får besluta om elproduktionen i Ringhals är så viktig för landet att den ska få fortsatt tillstånd. Hur tolkar då regeringen beslutet?

– Jag tolkar inte i dag, utan det här ärendet kommer nu att överlämnas till regeringen. Det är det viktiga beslutet som Miljödomstolen har fattat, säger miljöminister Lena Sommestad.

Miljödomstolen säger i princip att avfallsfrågan, energihushållningen och säkerheten strider mot miljöbalken?

– Vi är väl medvetna om att kärnkraften är en energikälla förknippad med stora risker och miljöproblem. Det är därför vi har fattat beslut om att långsiktigt fasa ut kärnkraften. Huruvida den här tolkningen av miljöbalken håller och vi gör samma tolkning får vi återkomma till när vi noggrant har gått igenom det här beslutet, säger hon.

Om man drar ut det här beslutet till att gälla hela kärnkraften, hur ska man då tolka det?

– När det gäller miljöbalken är det så att det finns regler om vad som är miljöfarlig verksamhet, men det finns också möjligheter för regeringen att ändå bevilja tillstånd om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att det behövs för energiförsörjningen i Sverige.

– I det här fallet skulle man också kunna tänka sig att det finns ett miljöskäl nämligen att vi också har ett klimatmål att ta hänsyn till. Det finns utrymme att göra avvägningar i den här frågan, säger miljöminister Lena Sommestad.

Det här är första gången som ett kärnkraftverk prövas enligt miljöbalken.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se

Jan Andersson, Göteborg
jan.andersson@sr.se