Barnmorskorna får inte högre lön

Barnmorskorna på Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer inte att få högre lön. Det är svaret från Ulf Hansson som är chef för Kvinno- och Barndivisionen vid Akademiska Sjukhuset, efter barnmorskornas protestbrev som vi kunde berätta om tidigare idag.

- Det är ett väldigt viktigt arbete barnmorskorna gör, men det här är de spelregler som vi har på arbetsmarknaden och som vi följer, säger Ulf Hansson.
- Vi har inte planerat några speciella satsningar för barnmorskorna, fortsätter han.

De dåliga lönerna var den viktigaste punkten i barnmorskornas protestbrev. Genomsnittslönen för en barnmorska vid Akademiska sjukhuset är 23 800 kronor i månaden - narkossjuksköterskor som inte utför akutverksamhet tjänar 600 kronor mer. Trots det blir det inte några löneförhöjningar. Barnmorskorna har även synpunkter på den dåliga helgbemanningen och de dåliga lokalerna.

- Det blir ibland så att vi lämnar de kvinnor som är mest normala, och hoppas att det ska gå. Oftast går det, men den dagen det inte gör det så är det vi som åker på det och inte sjukhusledningen, säger Maria Sjöström som är barnmorska vid förlosssningsavdelningen.

Enligt Ulf Hansson pågår det sedan en tid tillbaka en diskussion om renovering av Akademiska sjukhusets lokaler, bland annat förlossningsavdelningen. Ulf Hansson ser också positivt på ökad helgbemanning men poängterar att det idag inte finns någon fara för patienterna.

- Patienterna behöver inte känna sig oroliga, men det är klart att man skulle ha mer tid till patienterna om vi hade mer personal, säger Ulf Hansson.

- Möjligen kan ett nytt schema lösa detta, men det är också en kostnadsfråga, avslutar han.