Ändrat strandskydd kan hindra Perssons husplaner

Det är inte säkert att Göran Persson och Anitra Steen kan bygga sitt hus 130 meter från Båvensjön i Flen. Länsstyrelsen planerar nämligen att ändra strandskyddet till 300 meter i området istället för 100 meter, på grund av det känsliga läget. Agneta Claesson är naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Sörmland och hon tycker att 130 meter från Båvensjön är för nära för att bygga ett hus.

Det var i tisdags som Flens kommun gav ett positivt förhandsbesked till Göran Persson och Anitra Steens planerade hus. Men ledamöterna var långt ifrån eniga, fem röstade emot och sex för.

Anders Iverbo, som röstade emot, anser att beslutet strider mot den så kallade båvenplanen. Det handlar alltså både om att nybyggda hus måste ligga i anslutning till den befintliga bebyggelsen men också om närheten till vattnet.

Det generella strandskyddet ligger idag på hundra meter men i Trosa, Nyköping och Eskilstuna är det 300-metersregeln som gäller. Något som alltså inom en nära framtid kan komma att gälla även för Flen. De Sörmlandsbor som vi pratat med på stan tycker inte att det ska vara för lätt att få dispens för att bygga hus närmre än så.