Växjö

Sopsaltning på cykelväg testas i Växjö

I år kommer Växjö kommun att testa om sopsaltning som vinterunderhåll på cykelvägar kan vara något att ha. Testet kommer att göras på en cirka tre kilometer lång sträcka på gång- och cykelvägarna utmed Sandsbrovägen.

Sopsaltning innebär som man kan gissa av namnet att snön först sopas bort följt av saltning. Detta då som alternativ till att banorna plogas och sedan sandas. Syftet är att cykelvägarna ska bli säkrare att ta sig fram på när det är snöigt och halt.

Den nya metoden väntas öka kostnaden med mellan 50 000 och 100 000 kronor, eftersom sträckan kommer att sopsaltas dubbelt så många gånger som en normalsäsong med plogning och sandning.