Svag tillväxt i USA

Tillväxten var oväntat låg i USA första kvartalet. BNP steg bara med 3,1 procent enligt en första prognos, vilket är det  lägsta på 2 år.

Både privat konsumtion och företagens investeringar ökar mindre än väntat, och det finns också tecken på stigande inflation.