Det krävs mer kunskap för att utreda brott som handlar om hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld är en grym verklighet för många flickor och kvinnor i Sverige med rötter i andra kulturer.
I tre år har rikskriminalpolisen haft en speciell tjänst med stora kunskaper om problemet men nu dras den in.

Det är Kickis Åhre-Älgarmo som stött polisen i hela landet och dessutom hjälpt andra myndigheter och kvinnor som riskerat att drabbas av våldet.
I dag föreläste hon i Norrköping för personal på landets ungdomsmottagningar som behöver veta mer om det hedersrelaterade våldet vars omfattning ingen egentligen känner.
Just nu pågår sju mordutredningar i Sverige som Kickis Åhre Älgarmo känner till, där motivet är att kvinnans och därmed familjens heder till varje pris måste bevaras.
För att rätt kunna hantera brott som gäller heder krävs stor kunskap om synsätten bakom och myndigheter och polis gör ofta fel säger Kickis Åhre Älgamo.
Om fyra dagar går hon på tjänstledighet och ingen kommer att överta hennes uppdrag utan varje polismyndighet ska klara sig med befintlig kunskap och det oroar henne.