Resekurage - kampanjen som vill stoppa sexuell exploatering av barn

4:45 min

Bara en av tio svenskar vet hur man ska anmäla ett misstänkt fall av sexuell exploatering av barn utomlands. Det är något som kampanjen Resekurage vill ändra på.

Ljud från filmen:  ”Varje dag sker sexuell exploatering av barn runt om i världen. Dina iakttagelser på resan kan leda till att förövarna ställs inför rätta. Tipsa polisen i landet där du befinner dig eller på Resekurage.se.”

Nu när FN:s barnkonvention fyller 25 år har regeringen sagt att man ska göra barnkonventionen till lag - och kampanjen Resekurage är ett konkret exempel på hur vi - var och en - kan ta ansvar för barn i hela världen och inte bara hemma, säger Pernilla Baralt, statssekreterare på Socialdepartementet.

Det gäller att ha kurage att agera men också att inse att barn, oberoende var de bor, har rätt att vara barn, säger Anna Hårleman De Geer, generalsekreterare för World Childhood Foundation.

– Ofta när man är utomlands så känner man att i det här landet ser kulturen annorlunda ut. Här ser man på barn på ett annat sätt. Jag tror att vi måste komma ihåg att barn är alltid barn upp till 18 års ålder och att ett barn alltid är ett barn oavsett var vi är någonstans. Och de ska behandlas som barn också.

På uppdrag av regeringen kommer landets länsstyrelser att genomföra informationskampanjen Resekurage i samarbete med polisen och den ideella organisationen World Childhood Foundation. Och man valde att ta perioden före julledigheten som startpunkt för den. Men det slutar inte med det, säger Pernilla Baralt från Socialdepartementet.

– Vi kommer också att ha en kampanj inför sommarsemestrarna. För vi vet att det är många svenskar som reser till länder där barn är mer utsatta på grund av fattigdom eller ett rättssystem som inte fungerar - då har vi en skyldighet att inte glömma vårt ansvar när vi är på semester, säger Pernilla Baralt.

Björn Sellström, från Rikskriminalpolisen, och Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot människohandel och prostitution på Länsstyrelsen i Stockholm påpekar att anmälningarna kan göras anonymt, att man kan göra det hos lokala myndigheter, muntligt eller skriftligt till Rikspolisen, och nu även på sajten Resekurage.se. Att brotten begås på avlägsna platser betyder mindre i dagens läge säger, Patrik Cederlöf.

– Jag tror att vi kan förflytta gränserna lite grand och bli snabbare med informationen. Den möjligheten till sociala medier, möjligheten att meddela sig - att kanske inte fysiskt gå till en polisstation för att göra en anmälan i dagsläget utan att kunna använda det tror jag är en väldig fördel. Jag hoppas på en bättre effektivitet att vi uppmärksammar det här ännu mer.

Svenskarna reser mycket och kan göra skillnad. Bland alla oss finns tyvärr även de som reser för att begå sexuella övergrepp. För två år sedan, 2012, väcktes misstankar mot ett 50-tal svenskar för sexuella övergrepp mot barn i Thailand, Kambodja, Sri Lanka och Lettland. Mörkertalet anses vara stort. Och det kan vi förändra, säger Björn Sellström från Rikskriminalpolisen:

– Det är viktigt att påpeka att detta förekommer och att det inte är ok någonstans i världen, att vi måste våga stå för det som vi ser att vi måste följa våra magkänslor. Sedan hur mycket man vill och väljer att göra det får man givetvis avgöra själv. Men för att vi ska kunna göra någonting så behöver vi bra information.

Man ska ta kontakt med lokal polis, fråga reseledare om osäkerhet uppstår, eller anmäla on line i Sverige.  Internationella poliskontakter och till och med svenska polismän finns ofta på plats. Tveka inte, säger Björn Sellström, och följ din känsla. Konfrontera gärna en misstänkt gärningsman - förövarna är som regel rädda att få fler ögon på sig.

– Bara att gå fram och försöka stoppa det här och helt enkelt ifrågasätta: Vem är det här barnet i förhållande till dig? - bara det skulle göra väldigt mycket.

Och det är viktigt att påpeka att risken är enormt liten att någon oskyldig döms, rättsäkerheten är hög och det finns inget självändamål att straffa människor som inte har gjort någonting, säger Björn Sellström från Rikskriminalpolisen.

Informationskampanjen Resekurages film som med en appell och information om det hur man anmäler misstänkta fall av sexuella övergrepp av barn utomlands kommer att visas på flygplatser, på Arlandatåget, flygbussarna och på webben på Resekurage.se - filmen ska också kunna spridas på sociala sidor.

Ljud från filmen - en flickas röst: ”Säg vad du såg”