Finsk skogsstrejk

I Finland står hela pappersindustrin stilla sedan igår, i en tvådagarsstrejk. Detta i ett enligt många bekymrat läge.

Vi känner oss provocerade, säger en av de strejkande vid UPM-koncernens fabrik i Österbotten.

Det är inte i första hand lönen sterjken gäller. För de omkring 30 000 anställda i pappers-  och massaindustrin handlar det framför allt om att protestera mot att två karensdagar vid sjukdom införs i kollektivavtalen.

Arbetsgivarna vill å sin sida få ned den stigande sjukfrånvaron och dels med en katalog andra åtgärder försöka höja produktiviteten. Detta mot bakgrund av en smått ödesmättad diskussion om att skogs- och pappersindustrin skulle ha en allt ovissare framtid i Finland vad det lider.

Något som i så fall inte gett helt tydliga utslag i de kvartalsrapporter som kommit i veckan för de stora koncernerna. I  UPM:s fall var reultatet hyfsat, sämre för StoraEnso som nu presenterat ett hårt besparingsprogram.

Den nu aktuella strejken utlöstes av att ledningen i StoraEnsos fabrik i Anjalakoski i sydöstra Finland i onsdags vägrade starta eller stänga av maskinerna i takt med vad de menar är olagliga och icke-varslade konfliktåtgärder.

Hellre får de då stå och arbetarna bli utan lön. På fredag morgon är aktionen över, säger facket. Men arbetsgivarna vägrar förhandla på de här villkoren, säger Arto Tähtinen på Skogsindustrins förbund.


Bengt Lindroth, Helsingfors

bengt.lindroth@sr.sr