Profilering av tro

P1 fredag 29/4 15.03 med repris lördag 30/4 17.00

Går det att marknadsföra en tro? Ny logotyp och beställd forskningsrapport om medlemmarnas syn på kyrkan, ett led i Svenska kyrkans profileringsarbete. Pingströrelsen beställer temoundersökning om svenska folkets inställning till samfundet efter Knutby.

Står trossamfunden inför ett vägval - anamma marknadens varumärkestänkande eller lyfta fram trosfrågorna?

Hör också om Egyptens kristna kopter som nu hoppas att förtrycket ska minska när landet går mot en demokratiseringsprocess

och i Danmark har drottning Margarethe lagt sig i kyrka-statdebatten.