Uttalande från ansvarig utgivare angående Knyckare i P3

Knyckare i P3 gjorde ett temaprogram om litteratur måndagen den 15 december, bland annat publicerades en lista över manliga författare som "känt sig så kränkta att de tagit livet av sig". Det inslaget har väckt starka reaktioner bland publiken. Det har jag stor förståelse för. Självmord och psykiska sjukdomar är känsliga och svåra ämnen att skämta om. Vi ber om ursäkt till dem som har tagit illa vid sig. Det har aldrig varit vår mening.

Vi vill kunna ha en öppen tanke kring hur vi tar upp viktiga ämnen -  i syfte att lyfta fram viktiga  perspektiv i debatten. Men utan att på något sätt kränka en redan utsatt grupp.

I programmet kom inslaget i ett sammanhang där det tydligt framstod som ett skämt, men som enskild textpublicering på webben föll det helt utanför ramarna. Därför har jag som ansvarig utgivare tagit bort  publiceringen på webben.    

Vi forsätter diskussionen om inslaget med redaktionen för att dra lärdomar av de lyssnarreaktioner vi fått. Tack för att ni engagerar er.

- Anne Sseruwagi, ansvarig utgivare och kanalchef Sveriges Radio Malmö