Rekordvinst för LKAB

Det kan bli rekordvinst för LKAB i år eller på omkring 6 miljarder kronor.

Hittills i år uppgår vinsten till drygt 1.6 miljarder och det kan jämföras med 282 miljoner för samma tid i fjol.

Det här framgick vid LKAB.s bolagsstämma på torsdagen och det finns flera orsaker till vinstökningen, säger VD Martin Ivert, främst den stora efterfrågan på järnmalm i Kina och det har lett till ökad produktion. En annan orsak är den 80 procentiga prisökning på malmen.

- Jag ser mycket positivt på de kommande åren. Men det blir inte särskilt många nyanställningar på grund av ökad produktivitet.

- De provborrningar, som görs i Malmberget och Kiruna visar att malmen är större, rikare och renare, än vi trodde för några år sedan och det innebär att en ny huvudnivå behövs i Kiruna. Beslut om det väntas nästa år, säger Martin Ivert.