Cilla Benkö, vd

Cilla Benkö utnämndes till vd för Sveriges Radio 1 oktober 2012, efter att ha varit vice vd sedan 2009. Cilla Benkö har arbetat på Sveriges Radio i över 25 år och har under den tiden innehaft ett flertal chefspositioner. Hon började sin karriär på Sveriges Radio på Radiosporten och gick sedan över till Ekot som ekonomijournalist. Cilla Benkö har varit chef för Ekot samt SVT:s Aktuellt. Hon har bland annat en journalistexamen från Stockholms Universitet.

Cilla Benkö är en av elva medlemmar av EBU:s Executive Board och medlem i EBU:s Personnel Committee. Hon är ordförande för Prix Europa och ordförande i juryn för UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize.

2015 valdes Cilla Benkö in som medlem av the Advisory Board for the Media and Communications Department vid LSE i London (London School of Economics) och som styrelsemedlem i INSI (International News Safety Institute).

2016 tilldelades hon det Pontus Schultz-priset för sitt ledarskap.

2017 tilldelades Cilla Benkö priset Årets Chef 2017 på Chefsgalan där Sveriges bästa chefer på alla nivåer och från alla branscher utses.

In English: 
Cilla Benkö, Director General
Cilla Benkö was named as Director General of Swedish Radio on 1 October 2012, after having been deputy Director General since 2009. She has worked for Swedish Radio for more than 25 years, and over this time she has occupied a number of managerial positions. She began her career at Swedish Radio on Radiosporten, before moving to Ekot as an economics reporter. Cilla Benkö has been manager of Ekot and SVT's Aktuellt.

Cilla Benkö is one of 11 members of the EBU's Executive Board and a member of the EBU's Personnel Committee. She is the chair of the Prix Europa and chair of the jury of the UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize.

In 2015, Cilla Benkö was appointed as a member of the Advisory Board for the Media and Communications Department at the London School of Economics (LSE); she is also a member of the board of INSI (the International News Safety Institute).

In 2016 she was awarded the Pontus Schultz prize for her leadership.

In 2017 she was awarded the prestigious prize Leader of the Year 2017, at the Leader Gala in Stockholm, where Sweden's best leaders at all levels and from all industries were named.

1986 she graduated in Journalism and Media at Stockholm University.