Arbetsmiljöpris till vård i Sjuhärad

Arbetsmiljön på primär- och tandvården i Södra Älvsborg är god, så god att de fått pris för bästa förbättring av arbetsvillkoren i hela Sverige.
En organisation som heter Nyckeltalsinstitutet delar ut priset