Knöligt med villatomter utmed Viskan

Det är osäkert om det blir några villatomter längs Viskan vid Kinnasten i Marks kommun.
Efter att regeringen stoppat detaljplanen som skulle ge 15 nya villatomter ska hela området planeras om, och då kan det visa sig att det blir för dyrt med villor i området.

Istället har kommunen börjat planera för ett villaområde i det populära Gullberg i Kinna. Som dock är ett högriskområde ur radonsynpunkt men det ska modern byggteknik klara av.