Regeringen vill rädda hackspett

Regeringen sade på torsdagen nej till en planerad torvtäkt nära Färnebofjärdens nationalpark. Beslutet togs för att försöka bevara den utrotningshotade vitryggiga hackspetten vid Nedre Dalälven.

Länsstyrelsen i Västmanland har tidigare gett tillstånd till torvbrytningen, men efter protester från markägare och Heby kommun river regeringen upp beslutet för att den vitryggiga hackspetten ska börja häcka vid Nedre Dalälven igen.