Regeringsbeslut idag om trängselskatt

Idag beslutade regeringen om datumen för försöket med trängselskatt i Stockholmstrafiken. Försöket ska börja den 3 januari nästa år och avslutas den 31 juli.

I dag presenterades också detaljerna kring hur försöket med trängselskatter ska fungera rent praktiskt. Den 3 januari nästa år börjar bilisterna betala avgift för in och utfart i Stockholm.
Men nästan fyra månader tidigare, den 22 augusti i år, drar försöket igång genom utvidgad kollektivtrafik.