Jordekorrar kanske bidrar till klimatförändring

Arktiska jordekorrar kan spela en större roll för klimatförändringarna än man tidigare trott. Detta enligt klimatforskare som BBC som har pratat med på amerikanska geofysiska unionens möte

I den sibiriska permafrosten finns stora mängder kol lagrat, kol som riskera att frigöras och släppas ut i atmosfären om permafrosten tinar.

Doktor Natali and Nigel Golden, från University of Wisconsin, reste till Sibirien för att studera jordekorrarnas klimatpåverkan.

Där jordekorrarna gräver sina bon stiger temperaturen i marken på grund av ökad biologisk aktivitet. Det gynnar mikroorganismer som bryter ner organiskt material och avger koldioxid till atmosfären.

Ekorrarna spelar en större roll än forskarna trodde, och nu vill de åka tillbaka till Sibirien för att undersöka hur stora mängder växthusgaser ekorrarna och andra vilda djur ger upphov till.

Läs hela artikeln på BBC