Malmö

Elever och föräldrar protesterar mot flytt

3:37 min

Ett hundratal elever och föräldrar samlades i morse för att protestera mot Rörsjöskolans beslut att flytta eleverna i fjärde klass till Kirsebergsskolan i stället för att låta dem gå i baracker på skolgården. Orsaken till flytten är att kommunen hittat gifter i marken vid Rörsjöskolan.

– Vår son har gått på den här skolan sedan han började och det är här han känner sig trygg. Att flytta eleverna gör både dem och oss otrygga. Skolan har skött det här mycket dåligt, säger René Rix Callesén, pappa till Andreas som går i fjärde klass.

På Rörjsöskolan går i dag fler elever än vad skolan har plats till och för att lösa bristen på platser planerade kommunen att bygga paviljonger på skolgården men i våras när marken undersöktes upptäcktes höga halter av ämnet PAH som används i asfalt och som kan vara cancerframkallande. Istället vill man nu flytta 70 elever till Kirsebergsskolan nästa läsår.

– Vi blev kallade till ett möte om den här förändringen men vi kunde inte komma men om vi hade vetat vad det hade handlat om hade vi ju tagit ledigt, säger René Rix Callesén.

– Jag vill inte byta skola för då kommer jag ifrån min storebror och jag har vant mig vid den här skolan och lärarna här, säger Andreas Rix Callesén.

Vad tycker ni att politikerna ska göra?
– Hitta en annan lösning. De kan ju stoppa intaget till förskola och skola och bara ta hand om de elever som redan går på skolan, säger René Rix Callesén.

Rörsjöskolans rektor har vädjat till föräldrarna att inte genomföra demonstrationen för att eleverna ska få lov att ha en vanlig skoldag.