De som har ansvar för kriget i Darfur ska straffas

Darfur är ett område i det afrikanska landet Sudan.Kriget där är troligen det blodigaste kriget i hela världen just nu.Förenta Nationerna, FN, ska från och med idag börja att straffa vissa av dem som är skyldiga till kriget.

I Darfur bor de två folkgrupperna araber och svarta.
Araberna flyttar omkring med sina djur.
De svarta har ofta åkrar där de odlar mat.
Under lång tid har det varit en svår torka i Darfur.
Därför har det blivit svårt för araberna att hitta gräs åt sina djur.
Istället har de flyttat in till de svartas byar.
Araberna har dödat många svarta eller jagat borta dem från sina hem.

Sudans regering har gett vapen till grupper av arabiska soldater.
Därför tycker FN att många som jobbar åt regeringen har ansvar för kriget.
De ansvariga ska nu straffas.
FN säger att det är förbjudet för de skyldiga att resa utanför Sudan.
FN vill dessutom försöka att ta kontroll över de bank-konton där de skyldiga personerna har sina pengar.