Allt större svenskar

Sedan mitten av 70-talet har svenskarna blivit både längre och tjockare. Det skriver Tekoindustrins nyhetsbrev Textilen.
De gamla storleksmåtten stämmer alltså inte längre, och därför behöver svenskarnas kroppar mätas om. I höst kommer svenskarna troligen att mätas med tredimensionell scanning i ett EU-projekt. En rad områden som klädstorlekar, längd på sängar och bredd på buss-säten påverkas.