Allt färre asylsökande i Sverige

Antalet asylsökande i Sverige minskar kraftigt, visar ny statistik från Migrationsverket. I år väntas antalet asylsökande bli 19 000. För tre år sedan var det nästan dubbelt så många som sökte asyl.

– Sedan Schengeninträdet så har vi ju haft en rätt hög nivå, runt 30 000–32 000, för att från den punkten sakta minska, ner till idag då vi har en idé om att det här året blir det 19 000, säger Hans Emanuelsson, prognoschef på Migrationsverket.

Minskningen började redan förra året efter att antalet asylsökande varit stort under några år. Toppåret 2002 sökte 33 000 personer asyl i Sverige. Förra året var antalet nere i drygt 23 000 och i år väntar sig Migrationsverket en ytterligare minskning.

Anledningen är, enligt Hans Emanuelsson, framför allt det europeiska samarbetet inom Schengen, som gör det omöjligt att söka asyl i mer än ett land.

– Man byter information om asylsökande, man har fingeravtryck och på så sätt får man information om en person har sökt i ett annat land mycket tidigare. Och den utökade effektiviteten i det samarbetet tror vi har betydelse för inströmningen till Sverige, säger han.

Kortare handläggningstider
Minskningen av antalet asylsökande gör att Migrationsverket nu räknar med att kunna korta sina handläggningstider. Verket har tidigare fått kritik för att väntan på besked om asyl blir för lång för vissa.

Om handläggningstiderna kortas skulle det kunna ha betydelse också för de apatiska flyktingbarn som ger upp hoppet i väntan på besked om asyl. Nu räknar Migrationsverket för första gången med att kunna behandla varje ärende inom sex månader.

– Handläggningstiderna minskar ju. Väntetiderna i systemet minskar och vi hinner med mer ärenden helt enkelt. Trycket på organisationen är inte så högt som det var då, säger Hans Emanuelsson.

Många låter bli att söka asyl
Av de som söker asyl är det 10 procent som får uppehållstillstånd. Men trots att det är en liten andel av de asylsökande som får stanna, så tror Hans Emanuelsson inte att det gått så långt att vissa invandrare väljer att leva i Sverige utan att söka asyl.

– I Sverige tror jag inte att mörkertalet är speciellt stort, men det finns tendenser i olika kontinentaleuropeiska länder, som rapporterar tendenser, att man inte anser det vara värt att ens söka asyl, det vill säga, man är i ett illegalt sammanhang, säger Hans Emanuelsson.

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.se