Trängselskatt ger kronofogden merjobb

På torsdagen gav regeringen klartecken för försöket med trängselskatter i Stockholms innerstad. På Kronofogdemyndigheten tror man att försöket kommer att innebära att många kommer att skuldsätta sig. Det kan bli så mycket som 175 000 nya ärenden per halvår.

Robert Richtnér är jurist hos kronofogden och arbetar med att planera inför trängselskattförsöket.

– Vi får ju fler nya gäldenärer. Många av dem är säkert sådana som inte har haft några skulder hos oss tidigare, säger han.

Förberedelser pågår 
Kronofogdemyndigheten i Stockholm har sedan förra sommaren planerat för införandet av de omstridda trängelskatterna.

Tillsammans med Vägverket och Skatteverket har Kronofogdemyndigheten beräknat hur mycket extra jobb det här kommer att innebära.

Vägverket räknar med att ungefär 200 000 varje dag kommer att passera biltullarna och att de flesta kommer att betala genom en automatisk avläsning och girering.

Ingen kontantbetalning
Men eftersom det inte går att betala kontant vid biltullarna, kommer ungefär en fjärdedel istället få betala på särskilda betalningsställen och genom girering.

Av dem räknar Kronofogdemyndigheten med att ungefär tre procent inte kommer att betala sin trängselskatt i tid och därmed hamna hos kronofogden. Under det halvår som försöket pågår betyder det i runda tal 175 000 ärenden.

För att klara av anstormningen planerar nu Kronofogdemyndigheten att nyanställa 25 personer.

Begär extramiljoner
Totalt har kronofogdemyndigheten i Stockholm begärt tio miljoner kronor extra från Skatteverket för att klara av försöket med trängselskatter.

Avsikten är att minska biltrafiken till Stockholms innerstad, men det kan bli dyrt för bilförarna.

– Det är ju väldigt höga avgifter här. Till exempel kan det kosta 20 kronor att passera en betalstation. Om man inte betalar det så kommer krav på depositionsavgift på 70 kronor. Väntar man i fyra veckor så blir det en tilläggsavgift på 500, och om då så går ytterligare en tid så kostar det ytterligare 500 kronor. Så det kan bli 1 090 kronor totalt, säger Robert Richtnér.

Johanna Petersson
johanna.petersson@sr.se