Uppgörelse klar om föroreningar på gammal industrimark i Eskilstuna

Nu är saneringen av marken, där Saab Bofors i Svista Eskilstuna hade vapentillverkning tidigare, klar.

Efter att Saab Bofors lade ner sin verksamhet i området så har undersökningar av föroreningar gjorts och bland annat hittades blyföroreningar från den tidigare vapentillverkningen på delar av marken och oljeföroreningar.

Saneringarna kostade mellan en och en och en halv miljon kronor som har fördelats mellan parterna. Det gäller staten genom Försvarets materielverk, FMV, som tidigare hade verksamhet i området, Saab Bofors och verkstadsföretaget Fuji Autotech. Fördelning av kostander och ansvar baseras på vilken verksamhet som bedrivits och hur länge.

Vid undersökningarna upptäcktes blyföroreningar som staten och Saab Bofors ansvar för och oljeföroreningarna som staten, Saab Bofors och Fuji Autotech alla har ett ansvar för, enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, som ansvarat för statens talan.