Sommarjobb i Malmö

Andelen ungdomar med invandrarbakgrund som får sommarpraktik i Malmö har mer än fördubblats på bara några år.
Asta Sandquist, chef på Ung i sommar som organiserar sommarpraktiken, tror att det bland annat beror på en attitydförändring hos arbetsgivarna. I år har runt 2600 ungdomar ansökt om sommarpraktik på Ung i sommar. Man räknar med att cirka 2000 av dem kommer få en praktikplats inom barnomsorgen, äldrevården eller fritidsverksamheten i Malmö kommun. Ung i sommar är inne på sitt nionde år. Under 2001 tillsattes 42 procent av praktikplatserna av ungdomar med invandrarbakgrund. Det innebär att andelen tillsatta platser är jämförbar med andelen sökande vilket Asta Sandquist tror är en viktig del i arbetet för ett integrerat Malmö. - För väldigt många ungdomar är det första introduktionen till arbetslivet.