Anställda vid Metall kräver pengar tillbaka

I går berättade vi om hur Metall försökt mörka omfattningen av skandalen för ett halvår sen. Idag kan vi berätta att flera av de anställda på Metalls avdelning 112 i Trollhättan som krävdes på pengar efter den skandalen, nu kräver tillbaka från förbundet, det de betalat in. 

5538 kronor, så mycket handlar det om för Kent Bohlins del. Han är anställd som regionalt skyddsombud på 112:an och tillsammans med ytterligare fyra personer kräver han nu sina inbetalda pengar tillbaka.
För de pengar som förbundet krävde tillbaka har nämligen inget med sprit eller så att göra. Det handlar om övernattningar i de flesta fall, precis som i fallet med ombudsmännen Hultgren och Sieb som vi berättade om igår - övernattningar ihop med fackligt arbete. Fackligt arbete och tillfällen där personer från förbundet centralt varit med.
Det som fick Kent Bohlin och de andra att kräva sina pengar tillbaka var när Sveriges Radio Väst avslöjade uppgifter om den miljonuppgörelse förbundet gjort med f.d. kassören i 112:an, Tommy Larsson.
Men varför gick man då med på att betala alls om man egentligen ansåg att kraven var arbetsrelaterade och därmed felaktiga?
- Vi var hårt pressade, inte minst från förbundet som ville ha ett snabbt slut på skandalen och som struntade i våra argument, säger Bohlin.
Han förhördes av fyra personer med högre positioner på förbundet i Stockholm.
- Betalar ni inte de här pengarna som vi anser att ni är skyldiga, som de sa, kommer erat namn att hängas ut på vårat repskap, som är vårat högsta beslutande organ, berättar Bohlin.