Forskare: sök certifierad palmolja

8:23 min

Martin Persson vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar om palmolja och avskogning och han anser inte att en generell bojkott av alla produkter som innehåller palmolja, uppskattningsvis hälften av varorna i en matbutik, gagnar orangutanger och andra hotade arter när regnskog skövlas då oljepalmsplantager ska anläggas. Istället tycker han att konsumenterna ska efterfråga produkter som innehåller certifierad palmolja. Klotet återkommer 14/1 2015 med ett nytt program som ska granska den "hållbara" palmoljan.

I helgen avslutades klimattoppmötet i Lima i Peru, där man förhandlade fram ett utkast som är tänkt att leda till ett frivilligt globalt klimatavtal i Paris om ett år för att minska koldioxidutsläppen, men som av miljörörelse och forskare beskrivs som en urvattnad kompromiss. I mars ska all länder tala om hur stora utsläppsminskningar de är beredda att göra framöver och hur. 

Enligt Martin Persson lade man inte så mycket fokus på avskogningsfrågorna, det som förkortas REDD+, och som är ett internationella klimatfinansieringssystemet där rika länder kan betala fattigare länder för att inte hugga ned sin regnskog, eftersom man redan kommit så långt på förra årets klimatmöte i Warszawa  kring skogsfrågorna. Hur sedan REDD+-mekanismen ska inkorporeras i ett nytt klimatavtal återstår att se. En stor fråga som återstår att lösa är hur detta ska finansieras så att man uppvärderar växande skog som fattigare länder får betalt för att låta bli att hugga ned.

Norge har lagt 7 miljarder kronor på bordet i REDD+-pengar i utbyte mot att Indonesien stoppar avverkningen. Men utbetalningarna har stoppats. Korruption och oklarheter om avskogningen faktiskt har minskat har hindrat genomförandet. Martin Persson tror REDD-systemet kan bli en faktor som kan rädda ytterligare regnsskogsskövling när oljepalmsplantagerna breder ut sig, men inte den enda.

Dels måste vi uppvärdera skog som står, anser Martin Persson, dels måste vi jobba med det som driver avskogningen idag, vilket främst är jordbruksproduktion för export. Tillsammans med forskarkollegor har Martin Persson räknat ut att en tredjedel av all tropisk avskogning kan kopplas till produktionen av biff, soja, palmolja och timmer/papper i sju stora skogsländer, bland annat Indonesien.

Den svenska importen av palmolja på ett år gav nästan en miljon ton i koldioxidutsläpp visar också hans forskning, vilket dubbelt så mycket som inrikesflyget släpper ut. Nu har det ju just kommit nya EU-regler från 13/12 att alla livsmedel måste vara märkta med palmolja i innehållsförteckningen, det duger inte längre på nya varor att smyga och skriva vegetabilisk olja. (Det är dock fortfarande OK för alla produkter man inte äter, som schampo, smink, rengöringsmedel, djurfoder, ljus osv).

Det viktiga enligt Martin Persson är att sätta press på tillverkare och importörer så att fler gör som de tre största som kontrollerar 60 % av världsmarknaden som i New York på klimattoppmötet i september lovade attinte köpa in palmolja från avskogad mark.

Det finns argument från branschen att ingen annan gröda ger så mycket vegetabilisk olja som oljepalmer, i snitt åtta gånger mer än soja, solrosor och raps och stopppar man expansionen, så skulle bara ännu större arealer behöva odlas upp för att ersätta all palmoljan. Belgaren professor Eric Lambin, vid Stanfords universitet i USA som nyligen fått Volvos miljöpris för bland annat sin forskning om palmolja och avskogning anser att det vegetabiliska fettet från palmolja ofta är onödigt. Det stoppas bara in i produkter för att det är en så billig ingrediens och det är det som driver efterfrågan. Han ger som exempel palmolja i raklödder som ger en extra krämig känsla, men där priset är högt för miljön.

Martin Persson anser att det inte står mellan att hugga ned den sista egnskogen och odla en massa oljepalmer där, eller att stoppa expansionen av palmolja. Det finns gott om mark till exempel i Brasilien och Indonesien som inte är beskogad, gräsmark och dålig betesmark som passar bra att odla oljepalmer på så att produktionen skulle kunna öka kraftigt. Men det gäller att ändra incitamenten så att företag tjänar på att odla på sådan mark istället för at hugga ned regnskog.