Elbolagen ska tvingas bygga ut elnäten

På fredagen lägger den statliga elsäkerhetsutredningen fram sin rapport. Den föreslår ekonomiska tvångsmedel för att förmå elbolagen att investera för att minska risken för elavbrott. Det säger regeringens samhällbyggnadsminister Mona Sahlin.

– Ja, det är en starkare lagstiftning som ska ge kunderna det de faktiskt betalar för, nämligen säker el. Så pass höga avgifter om elen uteblir, att det ska löna sig mer för bolagen att investera i avbrottssäkra nät, än att betala ut skadestånd för att elen inte kommer, säger Mona Sahlin.

Om avbrottet blir långvarigt – bortemot två veckor – kan ersättningen bli tre årsavgifter. För en villakund kan det betyda omkring 15 000 kronor. Det gör att det snabbt kan bli mycket dyrt för elbolagen om elavbrotten drar ut på tiden.

– Ja, det gör det och vi bad alltså om en utredning som skulle visa att avgifterna var så höga att de i sig drog emot att det var säkrare för bolagen att investera i avbrottssäkra ledningar, säger Mona Sahlin.

Det handlar alltså om ett ekonomiskt tvång?

– Ja, eftersom kunder faktiskt betalar för att få el.

Stora investeringar
Elsäkerhetsutredningen räknar med att det fram till 2011 kommer att krävas investeringar på bortemot 20 miljarder kronor för att elnäten ska bli tillräckligt säkra. Frågan är bara om det är kostnader som elbolagen kommer att stå för helt själva?

– De bolagen har gått med väldigt mycket vinst, miljardvinster under många år. De har hittills sagt att pengar inte är problemet med att bygga ut näten. Bolagen har råd, kunderna vill ha el, och det är det vi skriver in i lagen.

Vill inte bolagen behålla sina vinstnivåer och skyffla över kostnaden på abonnenterna?

– Det är inte möjligt, menar jag, med den lagstiftning vi nu lägger. Därför har vi bett om att ändra lagstiftningen och den kommer vi att lägga till riksdagen nu i november i år, säger Mona Sahlin.

Betyder inte det att många ska sänka sin vinstnivå?

– Det vi kräver är att bolagen ska leverera det de faktiskt är till för: säker el till kunderna i vårt avlånga land.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se