Blod från boende i Glasriket samlas in – gifter ska mätas

1:22 min

Gamla föroreningar i Glasriket kan fortfarande ställa till med problem. Det tror Ingela Helmfrid på Arbets- och miljömedicin i Linköping, som tidigare undersökt förorenad glasbruksmark.

Tidigare har Arbets- och miljömedicin tittat på förorenad mark i Gusum i Östergötland och sett en koppling mellan föroreningar och cancer. Nu har man även tagit prover på de glasarbetare i Småland.

– Vi har provtagit cirka 160 stycken än så länge, säger Ingela Helmfrid till P4 Kalmar.

– Vi har samma hypotes där. Vi tror att vi hittar samma tungmetaller i blod och urin som vi hittar i marken.

Att det finns mycket tungmetaller i marken vid gamla glasbruk är ingen nyhet. Flera områden hör till de mest förorenade i Sverige.

Men frågan är vad det egentligen betyder.

I Gusum har man sett ett samband mellan föroreningar och cancer. Men där finns fler farliga ämnen än vad man hittar i Glasriket.

Nu vill forskarna ha svar på vad som finns i blodet och urinen hos dem bor i Glasriket.

De vill till exempel se om det finns mer i blodet hos dem som odlar sina egna grönsaker eller äter svamp från de förorenade områdena.

Resultaten kommer att dröja, enligt biologen Ingela Helmfrid:

– Vi räknar med att insamlingen kommer att ta ett år, bara av proverna. Sedan kommer analyserna att ta något halvår innan alla prover är klara. Sedan ska vi analysera datan.