Downs syndrom: Föräldrar väljer bort barnet för lätt

2:05 min

Nu överväger Landstinget i Jönköpings län att erbjuda blodprov för att ta reda på om foster har Downs Syndrom. 

Men samtidigt som fosterdiagnostiken går framåt finns en baksida, informationen till blivande föräldrar halkar efter och kan leda till att blivande föräldrar väljer bort barnet alltför lätt. Det säger Peter Titus i Eksjö som själv har en son med Downs syndrom.

Det väcker jättemycket känslor hos en lycklig förälder att veta om att vi har ett samhälle som erbjuder tester som har till syfte att minska antalet människor som är som min son. Det gör mig ledsen, beklämd och förbannad...

Peter Titus son Jack har Downs syndrom. Sedan sonen föddes har Peter ägnat mycket tid åt att undersöka vilken information som ges till blivande föräldrar. Han menar att informationen inte utvecklats i takt med diagnostiken.

Det blir allt lättare och säkrare att få reda på om fostret har Downs syndrom - nu räcker det med ett enkelt blodprov. Det nya testet är än så länge inte infört i Jönköpings län, där man avvaktar en nationell utredning.

Tekniken bygger på att små mängder dna från fostret finns i den blivande mammans blod. De studier som hittills gjorts visar att metoden identifierar 99 procent av alla foster med Downs syndrom.

Föräldrar kan få reda på diagnosen i god tid, men vårdpersonalen berättar väldigt lite om vad det kan innebära för barnet i det dagliga livet. Enligt Peter pratar man sällan om de positiva sakerna kring att ha Downs syndrom, utan lyfter istället fram de negativa sidorna. Han är noggrann med att påpeka att varje förälder själva måste få bestämma hur de vill göra om situationen uppstår, men att beslutet ska fattas med rätt information i grunden.

Johan Holmberg är överläkare på kvinnokliniken i Eksjö och han säger att han kan förstå kritiken.

– Men vi har inte möjlighet att ta ansvar för fullständig information. Vad vi kan göra är en rättvis information. När vi försöker vara neutrala så kan det upplevas som en brist, det kan jag förstå.