Inget försök med vårdnadsbidrag i Söderköping

Söderköpings ansökan om att få bli försökskommun med vårdnadsbidrag fick avslag av regeringen. Beslutet motiveras med att det inte finns något stöd i lagen för understöd till enskilda personer.

Vårdnadsbidraget är ett statligt bidrag för föräldrar med barn i förskoleåldern. Syftet är att föräldrarna själva ska kunna välja om de vill ha barnen i privat, offentlig eller kooperativ förskola. Då det är föräldrarna som styr över bidraget kan de också välja att själva stanna hemma med barnen.

Den var den borgerliga regeringen som införde bidraget 1994, men då socialdemokraterna vann valet 1998 togs det bort. Motiveringen var bl a att det utarmar de offentliga förskolorna och gör att kvinnor som stannar hemma ännu längre med barnen än den normala föräldrarledigheten, kan få det svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Kommunalrådet Barbro Tjernström (m) tycker att det skall vara upp till föräldrarna att själva välja var barnen skall vara, men hon är inte förvånad över regeringens avslag.