Utbildning ska rädda Strängnäs

För att skapa nya jobb i Strängnäs, efter nedläggningen av P10 och Hemglass, måste Strängnäsbornas utbildningsnivå öka. Det är en av utgångspunkterna när politikerna tillsammans med företagare i kommunen nu söker nya vägar för Strängnäs, det säger Ulf Kristersson som är moderat finanskommunalråd i Strängnäs.

Strängnäs kommun, liksom Sörmland i övrigt, ligger något under betyggenomsnittet i riket, om man tittar på poängen i alla ämnena och inte bara i kärnämnena. Det har blivit bättre de senaste två åren säger Lillemor Bylund, utbildningschef i Strängnäs. Kommunen har framför allt jobbat med att försöka göra tydligare vad som krävs för att få de olika betygen - godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt. Att det blir tydligare både för lärare och elever och att det blir någorlunda lika mellan olika skolor. Skolorna har också satsat på olika projekt, som till exempel extra lästräning och med att lyfta fram naturvetenskap även i tidigare klasser. Under fredagen kommer Vasallen AB och Strängnäs kommun att presentera sitt fortsatta arbete för att utveckla P10 området när regementet läggs ner. Vasallens fastighetsdirektör Jan Olof Lööf kommer under fredagen också att presentera VD: n för det nya bolag inom vasallen som skall ansvara för verksamheten i Strängnäs.