Arbetslösa i Biskopsgården ska jobba - annars ryker bidragen

Alla arbetslösa ska erbjudas sysselsättning i Biskopsgården - det är en för Göteborg ny verksamhet.

Inom två veckor ska praktik, utbildning eller något annat erbjudas och dom som kan, men inte vill vara med - blir av med socialbidraget.

För det fusk som finns ska bort - enligt socialchefen i Biskopsgården Lena Säljö. Målet är att få fler i arbete - i norra Biskopsgården jobbar idag bara fyra av tio invånare.