"Detaljhysteri med nya bolagskoden"

Om två månader träder näringslivets nya uppförandekod i kraft. Svensk kod för bolagsstyrning som den heter, ska förbättra svenskt näringslivs sargade rykte är det tänkt. Men dom nya reglerna har redan väckt diskussion och alla företag är inte lika lyckliga. Gerteric Linduist är VD för Nibe Industrier med säte i Markaryd i Småland.

Bakom Koden för bolagsstyrning ligger Förtroendekommisionen, som startade efter turbulensen i flera svenska storföretag. Tanken är att det ska bli tydligare regler kring ägarnas ansvar och maktfördelning mellan ägare, styrelse och ledning, hur styrelsen ska tillsättas och att insynen ska öka.

Reglerna ska gälla svenska bolag på Stockholmsbörsens a- och o-lista med börsvärde över 3 miljarder, ett exempel är kravet att det ska finnas minst två ledamöter i styrelsen som är helt oberonde av bolagets huvudägare. Men på Nibe med 1 300 anställda i Sverige, som tillverkar bland annat värmepumpar och rörelement, anser man sig redan ha fungerande regler och Gert Eric Lindquist kallar den nya koden för detalhysteri som riskerar hämma företagen.

Nibe tänker alltså fortsätta att gå sin egen väg kring till exempel tillsättningar och förklara det för börsen, och någon större risk för bestraffning ser han inte heller eftersom koden bygger på principen följ eller förklara. Och Gerteric Lindquist menar att det finns enklare sätt än en kod att hålla efter etiken.

Daniel Rundqvist