Mer pengar föreslås till stormskogar

De stormdrabbade skogsägarna i Sydsverige får upp till 800 miljoner kronor i statligt stöd utöver de två miljarder som redan öronmärkts i budgeten. Det föreslår Skogsstyrelsen.

Förslaget utgår från två olika modeller för återbeskogningen, traditionell nyplantering med barr- och blandskog, och plantering av ädellövskog och lövträd.

Men Caroline Trapp, ordförande för LRF, anser att summan till skogsägarna är i minsta laget, och att pengarna möjligen kan räcka till halva kostnaden. Det skriver Dagens Industri idag.