Många vill läsa till Socionom på Örebro Universitet

Socionomutbildningen är den utbildning på Örebro Universitet som lockar flest blivande studenter.
586 personer har sökt Socionomutbildningen som förstahandsval i höst. Det innebär nästan 15 sökande per plats.

Enligt en sammanställning som Verket för högskoleservice, VHS, har gjort inför höstens högskoleprogram har omkring 120 000 personer anmält sig till högskolestudier, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med året innan. De sökande konkurrerar om drygt 51 000 platser.
Tittar man på intresset i hela landet är utbildning inom vården mest intressant och minst sökande har språkområdet. Vid flera lärosäten är det utbildningar till socionom och psykolog som har flest sökande per plats.
Även lärarutbildningen har många sökande. Den senaste tidens kritik mot undervisningen har inte avskräckt de sökande. Totalt sett har undervisningsområdet 18 800 förstahandssökande, en ökning med 3 procent.