Mobbning i skolan undersökt

Lärarna pratar inte om mobbning i skolan, trots att skolorna ska bedriva förebyggande arbete mot mobbning. Det anser högstadieelever på Roma- och Södervärnsskolan, enligt en undersökning som revisorerna gjort. Nära hälften av de tillfrågad eleverna säger att de har blivit mobbade, eller känner någon som blivit det.