KD vill minska kostnad för flyktingmottagande

1:48 min

Kristdemokraterna vill att flyktingar som kommer som huvudregel ska få tillfälliga uppehållstillstånd. Det är ett av flera förslag som partiet nu lanserar för att minska kostnaderna vad gäller flyktingmottagandet.

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund presenterar förslaget på Dagens Nyheters debattsida.

I dag är huvudregeln att den som beviljas asyl får ett permanent uppehållstillstånd, men Kristdemokraterna föreslår alltså att det här ändras och att grundregeln i stället ska vara ett treårigt uppehållstillstånd.

Ett permanent uppehållstillstånd ska ges om personer fortfarande efter tre år behöver skydd.

Men det ska finnas generösare regler för den som etablerar sig på arbetsmarknaden under första tre åren. De ska kunna få permanenta uppehållstillstånd även om skyddsbehovet inte finns kvar efter år, tycker KD.

Enligt Hägglund kan det här förslaget påverka hur många som söker sig till Sverige.

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund vill också sänka etableringsersättningen för nyanlända och samtidigt införa ett avdrag som innebär att en nyanländ som kan tjäna 100 000 kronor per år under fem år utan att betala inkomstskatt, ett sätt att skapa incitament till tidig etablering enligt Kristdemokraterna.

Dessutom vill Göran Hägglund minska kostnaderna för mottagandet genom att få  Migrationsverket att snabbare behandla ansökningar från länder som betecknas som säkra, till exempel länder på västra Balkan.

Migration och invandring har diskuterats flitigt inom politiken under hösten.

För någon månad sedan gick flera ledande moderater fram med förslag i riksdagen om att skärpa försörjningskraven för den som vill ta hit en anhöriginvandrare. Det förslaget stöds i riksdagen bara av Sverigedemokraterna.

Nu är det alltså Kristdemokraterna som lanserar nya förslag som rör flyktingar.

Göran Hägglund, som inte vill ge någon intervju förrän under förmiddagen, skriver på Dagens Nyheters debattsida att han lyssnar på människors oro, och att förslagen både sänker kostnaderna och ökar chanserna till jobb.