Hörselskador en kvinnofråga

Hörselskadorna ökar i Sverige och allra mest ökar de bland yrkesverksamma kvinnor.

Fackförbundet Kommunal har tidigare varnat för att hög ljudnivå på förskolor och skolor kan vara en av orsakerna.

Det handlar om stora klasser och barngrupper i lokaler som inte alltid är så bra utformade vad gäller ljudet.

SCB:s undersökningar visar att det för första gången någonsin är fler kvinnor än män bland de hörselskadade mellan 20 och 54 år.

Hittills har uppmärksamheten när det gäller buller i arbetslivet varit mest inriktad på industrin och den manliga arbetsmiljön. Och där kan man ofta skyda öronen med hörselkåpor och öronproppar.

När man jobbar med barn eller inom vård och omsorg pratar man mycket med varann. Det kan också vara därför som kvinnor tidigare än män upplever att de har problem med dålig hörsel.