Tågtrafik

Spårbyte på norra stambanan försenas flera år

Trafikverket kritiseras hårt efter beskedet igår att man bryter löftet om att forcera spårbytet på stambanan mellan Boden och Bastuträsk.

Tanken var att det skulle vara klart i oktober 2015. Nu kan det dröja till 2020.

Trafikverket hävdar att i och med att regerings budget med ytterligare 1,2 miljarder kronor till underhåll inte antogs saknas pengar.

Mycket märkligt argument säger Norrtågs styrelseordförande Thomas Hägg eftersom löftet om det
forcerade spårbytet gavs i mars i år, långt innan löftet om mer pengar av nuvarande regeringen gavs.

Bakgrunden var att spåret var så dåligt att man i våras sänkte hastigheten över natt till 90 kilometer vilket gav längre restider och som gjort att Norrtåg tappat hälften av resenärerna mellan Umeå och Luleå och ställt i två av sex turer dagligen.

– Detta är ett mycket märkligt beslut, det känns som det är långt mellan Bastuträsk och Borlänge, säger Erik Bergkvist ordförande för Region Västerbotten. Detta är den primära leden för godstrafik
mellan södra och norra Sverige och att dessa mycket kraftiga restriktioner skulle fortgå så många år ytterligare förefaller orimligt. Jag förutsätter att Trafikverket ändrar detta beslut på grund av dess
orimlighet.

– Det är i första hand resenärerna som drabbas och det är svårt att överblicka konsekvenserna för Norrtåg idag om beslutet skulle kvarstå, säger Norrtågs Vd Maria Höglander. Vi måste värdera
frågan och vet inte vilka konsekvenserna blir för trafiken ännu men detta är en mycket olycklig situation som drabbar Norrtåg hårt. Risken för ytterligare sänkt standard under perioden är ju dessutom stor.


– Jag har svårt att förstå hur man inte kan stå för de löften som gavs för några månader sedan, säger Kenneth Johansson chef för kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. Spårbytet skulle gjorts
redan för 10 år sedan och när situationen blev akut togs beslutet att detta skulle åtgärdas så snart som möjligt eftersom både viktiga gods- och persontransporter drabbas.