BORÅS

Lyckat läkarprojekt i Fristad

1:39 min

Sedan i september vidareutbildas utländska läkare på vårdcentralen i Fristad för att råda bot på läkarbristen i Sjuhärad. Pilotprojektet är långt ifrån färdigt, men anses redan vara lyckat.

I fyra månader har åtta utländska läkare vidareutbildats på vårdcentralen i Fristad med målet att på sikt förstärka Närhälsan i Sjuhärad och råda bot på den rådande läkarbristen.

Pilotprojektet är långt ifrån färdigt, men anses redan vara lyckat och enligt vårdcentralschef Gudrun Greim har man redan uppnått målet att EU-läkarna ska kunna hantera enklare patienter lika bra som svenska läkare, om än med kanske lite långsammare diktering.

– Vi är nu inne på det spåret här på utbildningsvårdcentralen att man tränar svårare patienter som sjukskrivningar, psykisk ohälsa och multisjuka patienter, säger hon. 

Särskilt imponerad har Gudrun Greim varit av hur långt de första åtta läkarna kommit med svenskan på bara åtta månader.

– Det är väldigt fascinerade och det har jag också hört från många patienter när man säger att läkaren har börjat plugga svenska den 1 maj. Det tror de flesta inte. Så det är en extrem utveckling och insats och det är också så roligt från vår sida att se. 

Åtta läkare till i januari
I början på januari kommer nästa kull med åtta läkare från olika EU-länder att anlända på utbildningsvårdcentralen i Fristad. De har då läst svenska och studerat svensk sjukvård i drygt fyra månader och kommer till en början att vara både på den vårdcentral som sedan blir deras arbetsplats och på utbildningsvårdcentralen i Fristad.

På utbildningsvårdcentralen lär läkarna sig de olika journalsystemen och fortsätter sin svenskautbildning. Samtidigt träffar de egna patienter på utbildningsvårdcentralen under handledning av erfarna allmänläkare.

Bra kontakt med patienter
Sammanlagt kommer 24 stycken läkare att delta i projektet och en av dem är Konstantina Karagiorga från Grekland. Hon är specialist i allmänmedicin och har Närhälsan i Tranemo som sin hemmavårdcentral.

Enligt Konstantina Karagiorga har bemötandet från patienterna hittills har varit jättebra och hon säger att det är stor skillnad på hennes svenskakunskaper nu jämfört med för fyra månader sedan.

– Generellt går det jättebra. De förstår att vi har det lite svårt med språket. Kanske inte längre, men i början var det så. Jag tror att de är nöjda. Vi har haft en bra kontakt och det går bättre och bättre.