Ovanlig smitta hittad i mjölken

Jordbruksverket har hittat spår av en mycket ovanlig smittobakterie i mjölken från fem kor på mellersta Gotland.

Det är första gången man sett att bakterien finns på Gotland, och i hela Sverige har bara ett tiotal fall påträffats.

Det var vid en av Jordbruksverkets kontroller som man hittade antikropparna, som korna har utvecklat för att skydda sig mot smittan.

Men att djuren bär på antikroppar behöver inte innebära att de kommer att insjukna eller föra smittan vidare.

Det finns ungefär 200 sorters leptospira-bakterier, bland annat en som drabbar hundar efter utlandsresor.

Men Jordbruksverket letar bara efter just den här sorten som drabbar nötkreatur, och den heter alltså leptospira hardjo.
Det här beror på att Sverige har tilläggsgarantier gentemot EU när det gäller just den här sortens smitta.