Försvarsanställda får behålla jobben

De allra flesta anställda inom försvaret på Gotland har nu fått besked att de har en fortsatt anställning. Men det förutsätter att de flyttar till fastlandet.


Vid militärdistriktet har samtliga 37 fått besked att de har fortsatt jobb om de är beredda att flytta.

På P18 har 85 procent av de drygt 200 anställda fått erbjudande om fortsatt anställning på fastlandet.

Inom FMLOG har 38 av de 175 anställda fått klartecken att de har en fortsatt tjänst inom försvaret - om de är beredda att flytta.

Senast den 9 maj ska de svara om de tackar ja eller nej till erbjudandet om jobb.

Därefter följer flera placeringsomgångar och först i augusti blir det helt klart vilka som förtsätter att jobba inom försvaret och hur många som sägs upp.