Räddningstjänsterna i länet mobiliserar

Räddningstjänsterna i länet startar nu en gemensam beredskapsstab som är tänkt att aktiveras vid större händelser som till exempel skogsbränder.

Tanken med staben är att räddningstjänsten snabbare ska få en övergripande bild av till exempel en stor skogsbrand. Då kan de snabbare fördela resurserna så effektivt som möjligt.

Staben ska bestå av personal som redan finns, så några extra resurser behövs inte, man ska bara använda dem effektivare.

Och den här beredskapen är inte bara till för länet utan också för de närliggande regionerna.