Fler fall av misstänkt kvinnomisshandel inom försvaret

Den höge militär från Skaraborg som är misstänkt för bland annat våldtäkt och kvinnofridskränkning är inte den ende officerare på hög nivå som är misstänkt för brott.
En av hans närmaste män fälldes tidigare i år i tingsrätten för kvinnomisshandel.

Försvarsmakten är just nu hårt pressat av rapporteringen kring officerare och olika typer av våld och kränkningar.

Den skaraborgske militär som sen tidigare är häktad för kvinnofridsbrott var en av ÖB:s närmaste män och hade tillgång till statshemligheter. Nu visar det sig att ännu en av de högt rankade militärerna är brottsmisstänkt.

Mannen arbetade som personalchef på samma enhet som den skaraborgske toppofficeren. Han har arbetat många år inom försvaret och bodde under några år i Skövde.

Mannen dömdes i tingsrätten tidigare i år för misshandel av sin förra fru. Han har överklagat domen och i väntan på hovrättens domslut så får mannen jobba kvar inom Försvarsmakten, men inte som personalchef:

- Försvarmakten gjorde bedömningen att jobbet som personalchef var olämpligt när man är åtalad för den typen av brott, säger försvarets chefsjurist Gunnar Jonasson. 

Skulle han fällas även i hovrätten riskerar han att få sparken.

- Praxis är en hård bedömning. Det krävs starka skäl för att få behålla jobbet om man döms för misshandel, säger Gunnar Jonasson.

Gunnar Jonasson anser inte att man kan dra några slutsatser av att två militärer i toppbefattning på landets kanske viktigaste försvarsenhet är misstänkta för brott, var och en på sitt håll.

- Det här är ren slump, deras misstäntka brott har inget som helst samband med varandra, säger Gunnar Jonasson.