Socionomprogrammet populärast i Växjö

120 000 personer har sökt till höstens högskoleprogram och det är en ökning med 1 procent jämfört med förra året, enligt Verket för högskoleservice, VHS. På Växjö universitet är socionomprogrammet det populäraste med 146 förstahandssökande, vilket innebär nästan 15 sökande per plats.