Vårdköerna i länet ska kartläggas

Nu ska vårdköerna på länets sjukhus kartläggas och analyseras. Orsaken är bland annat den nationella vårdgaranti som införs i höst och som ställer tuffare krav på vårdapparaten.