Handikappades anmälningar läggs på hög

Drygt 80 anmälningar om så kallat tillgänglighetsproblem har i snart ett helt år legat obehandlade hos byggnadsnämnden i Uppsala kommun. Funktionshindrade kan nämligen anmäla till Handikappombudsmannen om det finns hinder för att ta sig fram i den offentliga miljön.

Anmälningarna som kommer in ska sedan utredas av den berörda kommunen.

Teuta Sederstedt som är ordförande i De handikappades riksförbund i Uppsala och Knivsta, gjorde en anmälan mot en restaurang i Uppsala. De bord som gick att sitta vid med en rullstol fanns ett trappsteg upp. Men restaurangen hade ingen ramp. Det är nämligen inte bara vid nybyggnationer och ombyggnader miljön ska fungera för alla.

Handlar det om så kallade ”enkelt avhjälpta hinder” så ska det åtgärdas, det bestämdes hösten 2003. Helst ska ägare av butiker, restauranger, och andra offentliga miljöer anpassa självmant. Men görs inte det är kommunerna ansvariga för att anmälningar utreds och att hinder åtgärdas. 

Elisabeth Ehrlen är verksamhetsansvarig för byggnadsnämnden där anmälningarna har legat sen maj förra året. Och hon säger till Upplandsnytt att hon säger att erksamheten håller på att byggas upp. 

I nämndens budget finns inga speciella medel avsatta för det nya uppdraget. Men nu i dagarna har man lämnat in en ansökan om projektpengar för att kunna komma igång på allvar. Elisabeth Ehrlen hoppas att man kommer få pengana, för som det är nu tvingas man prioritera hårt. 

- Det är problem att hinna med tillsyn överhuvud taget, säger Elisabeth Ehrlen.

2010 är tanken att hela Sverige ska vara tillgängligt men Teuta Sederstedt ställer sig kritisk till det löftet.