Lärlingsskap ger jobb åt arbetslösa

I Helsingborg har arbetslösa möjlighet att bli lärlingar. Tanken är att hjälpa fler arbetslösa att få in en fot i arbetslivet, samtidigt som företagen får en möjlighet att skräddarsy kompetensen hos blivande anställda.

Sedan ett par månader har Marcus Green och ett 20-tal andra arbetslösa gått som lärlingar på olika företag i Helsingborg för att spetsa till sina kunskaper. Efter 40 veckor med praktik och teori är det tänkt att de ska kunna anställas av företagen.

– Jag tycker att det verkar vara en väldigt bra möjlighet, säger Marcus Green som är lärling på fastighetsserviceföretaget GK i Helsingborg.

– Just att GK tillsammans med mig och skolan kan bestämma vad jag ska läsa. Det är ett snabbare sätt att få ut mig på arbetsmarknaden, säger Marcus Green.

I Malmö har man sedan ett och ett halvt år tillbaka haft ett liknande program. Av de 20 lärlingar som avslutat sina program har alla fått anställning på företagen.

De kommande tio årens arbetsmarknad kommer att präglas av generationsskifte och stora pensionsavgångar. Att fylla på med ny arbetskraft kommer inte vara något problem i Skåne där arbetslösheten och inflyttningen är hög. Däremot att se till att arbetskraften har rätt kompetens, särskilt inom verkstadstekniska yrken, kan redan idag vara svårt.

– Det vi kan konstatera är att det finns ett behov. Många gånger är det hos de mindre och medelstora företagen. Väldigt sällan har det att göra med akademiska utbildningar utan det har mycket att göra med olika typer av industriarbete där vi kan tillföra utbildning via arbetsmarknadsutbildning, säger Bengt Greiff, chef på arbetsförmedlingen i Malmö.