Kraftigt ökade färdtjänsttaxor i Uppsala

Det kommer att bli 50 procent dyrare att åka färdtjänst inom Uppsala kommun. Det beslutade igår Gatu- och trafiknämnden i sitt nya förslag till besparingar. Det blir med andra ord en höjning från 20 till 30 kronor på egenavgifterna.

Rabatterna på stadsbussen, näbbmusen och flexlinjen kommer också att försvinna.

Det kommer även att införas en natttaxa på 20 kronor mellan kl 24.00-06.00.

Däremot röstades förslaget om att begränsa antalet fritidsresor med taxi ner. Hilde Klasson är ordförande i gatu- och trafiknämnden och berättar att besparingarna kommer att spara Uppsala kommun närmare 6 miljoner kronor.

Det slutgiltiga beslutet om de dyrare färdtjänstresorna kommer att tas av Kommunfullmäktige innan juni månads slut.